Wiele towarzystw rzetelne doradztwo


UBEZPIECZENIA
INDYWIDUALNE

więcej

UBEZPIECZENIA
DLA FIRM

więcej

UBEZPIECZENIA
DLA ROLNIKÓW

więcej

LIKWIDACJA
SZKÓD

więcej

 Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia komunikacyjne - samochody i inne pojazdy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, Autocasco, NW, assistance i ochrony prawnej. Specjalne oferty dla firm posiadających flotę samochodów.

Ubezpieczenia majątkowe - budynki, budowle, maszyny, urządzenia, mienie ruchome

Ubezpieczenia transportowe - ubezpieczenie mienia w transporcie i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, ubezpieczenie gwarancji finansowych dla przewoźników drogowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej - ubezpieczenie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. W dobie obecnego rozwoju świadomości ubezpieczeniowej, jedno z najważniejszych ubezpieczeń dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej -

Gwarancje finansowe - gwarancje celno-podatkowe, kontraktowe, płatnicze, koncesyjne

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników - ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotne

 

 

AKTUALNOŚCI

31-03-2019 Nowa siedziba firmy.

Zmieniliśmy siedzibę firmy. Zapraszamy do naszego nowego biura Toruń ul. Dworcowa 7 lok 206. JAK TRAFIĆ

MASZ PYTANIA? SZYBKI KONTAKT