Wzory zawiadomień

Sprzedaż pojazdu – obowiązki zbywcy

Zbywca pojazdu jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni. Powiadomienia zakładu ubezpieczeń powoduje przeniesienie wszelkich prawa i obowiązków związanych z OC na nabywcę. Natomiast ubezpieczenia dobrowolne takie jak AC rozwiązują się z dniem zbycia pojazdu i nie przechodzą na nowego nabywcę.

Sprzedaż pojazdu – obowiązki nabywcy

Nabywca pojazdu jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela, lokalnego Wydziału Komunikacji oraz Urzędu Skarbowego w terminie 30 dni. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje poważne konsekwencje finansowe.